Sądeckie Dni Fotografii to kilkudniowe wydarzenie, którego nadrzędnym celem jest popularyzacja fotografii w naszym regionie poprzez organizowanie wystaw, warsztatów fotograficznych oraz spotkań autorskich.

Dotychczas gościliśmy ponad 30 artystów ze świata fotografii i filmu, w tym takie osobistości jak: Lidia Popiel, Czesław Czapliński, Piotr Droździk, Aga Szuścik czy Adam Mikołajczyk. 

Trzecia edycja Sądeckich Dni Fotografii odbyła się w dniach ​17-18 sierpnia 2019 roku ​w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Sączu​. Podczas wydarzenia przeprowadzone zostały ​warsztaty  z zakresu m.in. fotografii portretowej, reportażowej czy krajobrazowej. Nie zabrakło również gości specjalnych, którzy poprowadzili ​panele tematyczne ​oraz spotkania autorskie​.

Przygotowaliśmy również projekcję filmu przedstawiającą sylwetkę lachowskiego fotografa Wojciecha Migacza, połączoną z panelem dyskusyjnym, którego tematem była historyczna wartość fotografii w naszym regionie. Na zakończenie odbyła się uroczysta gala podsumowująca wydarzenie. 

Głównym organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie „Manufaktura Inicjatyw Twórczych” realizujące projekt „Sądecka Grupa Fotograficzna”.  Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął Prezydent Miasta Nowego Sącza – Ludomir Handzel, Marszałek Województwa Małopolskiego – Witold Kozłowski oraz Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej. Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Partnerzy wydarzenia: