Sądeckie Dni Fotografii to kilkudniowe wydarzenie, którego nadrzędnym celem jest popularyzacja fotografii w naszym regionie poprzez organizowanie wystaw, warsztatów fotograficznych oraz spotkań autorskich.

Dotychczas gościliśmy ponad 30 artystów ze świata fotografii i filmu, w tym takie osobistości jak: Lidia Popiel, Czesław Czapliński, Piotr Droździk, Aga Szuścik czy Adam Mikołajczyk. 

Trzecia edycja Sądeckich Dni Fotografii odbyła się w dniach ​17-18 sierpnia 2019 roku ​w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Sączu​. Podczas wydarzenia przeprowadzone zostały ​warsztaty  z zakresu m.in. fotografii portretowej, reportażowej czy krajobrazowej. Nie zabrakło również gości specjalnych, którzy poprowadzili ​panele tematyczne ​oraz spotkania autorskie​.

Przygotowaliśmy również projekcję filmu przedstawiającą sylwetkę lachowskiego fotografa Wojciecha Migacza, połączoną z panelem dyskusyjnym, którego tematem była historyczna wartość fotografii w naszym regionie. Na zakończenie odbyła się uroczysta gala podsumowująca wydarzenie. 

Partnerzy wydarzenia: