REGULAMIN GRUPY

1. PUBLIKUJEMY JEDNĄ, AUTORSKĄ FOTOGRAFIĘ DZIENNIE. ¹

2. OPISUJEMY ZDJĘCIE – EXIF, SPRZĘT, LOKALIZACJA. ²

3. OBOWIĄZUJE ZAKAZ UDOSTĘPNIANIA FOTOGRAFII Z PRYWATNYCH PROFILI ORAZ STRON SPOŁECZNOŚCIOWYCH.

4. ZDJĘCIA ZOSTANĄ OPUBLIKOWANE WYŁĄCZNIE PO AKCEPTACJI MODERATORÓW GRUPY. ³

5. W KOMENTARZACH OBOWIĄZUJE KONSTRUKTYWNA KRYTYKA ORAZ KULTURA WYPOWIEDZI.

6. JAKIEKOLWIEK PRZEJAWY AGRESJI BĘDĄ SKUTKOWAŁY USUNIĘCIEM UŻYTKOWNIKA Z GRUPY.

7. AUTOR ZEZWALA NA UDOSTĘPNIANIE SWOICH FOTOGRAFII WYŁĄCZNIE W CELACH PROMOCYJNYCH STRONY.

8. PUBLIKACJA POSTU NA GRUPIE JEST RÓWNOZNACZNA Z AKCEPTACJĄ NINIEJSZEGO REGULAMINU.

¹ – ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ PUBLIKACJI WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ FOTOGRAFII W POSZCZEGÓLNYCH PRZYPADKACH TAKICH JAK TWORZENIE FOTOREPORTAŻU ORAZ DYPTYKÓW/TRYPTYKÓW FOTOGRAFICZNYCH, NIE PRZEKRACZAJĄC MAKSYMALNEJ ILOŚCI 5 ZDJĘĆ.

² – W PRZYPADKU BRAKU MOŻLIWOŚCI ODCZYTU EXIFU (CZAS, PRZESŁONA, ISO, OGNISKOWA) , PROSIMY O UZUPEŁNIENIE POZOSTAŁYCH ELEMENTÓW OPISU – MODEL APARATU I MIEJSCE WYKONANIA FOTOGRAFII.

DODATKOWO MAJĄC NA UWADZĘ USPRAWNIENIE ORAZ CZYTELNOŚĆ GRUPY WPROWADZILIŚMY HASZTAGI, KTÓRE UŁATWIĄ KOMUNIKACJE MIĘDZY CZŁONKAMI SPOŁECZNOŚCI:

#FOTONEWS – CIEKAWOSTKI ZE ŚWIATA FOTOGRAFII.

#FOTOSPRZĘT – PORADY ODNOŚNIE SPRZĘTU FOTOGRAFICZNEGO.

#FOTOWYSTAWA – INFORMACJE O WYSTAWACH FOTOGRAFICZNYCH.

#FOTOPLENER – WARSZTATY I PLENERY FOTOGRAFICZNE.