Zapraszamy do udziału w Plenerze Fotograficznym „Nad Obłokami”, który odbędzie się w dniach 4-5 września 2021 roku w Piwnicznej-Zdroju.

 Największym bogactwem gminy uzdrowiskowej Piwniczna-Zdrój są jej walory krajobrazowe, przyrodnicze i kulturowe. To one, w latach świetności regionu, przyciągnęły w te strony Marię Kownacką i Witolda Chomicza. Z spuścizny wspomnianych twórców możemy wyczytać, co dla nich stanowiło największy skarb tego małego przygranicznego skrawka ziemi. Plener będzie nawiązywać do książki Marii Kownackiej Szkoła nad obłokami, opisującej istniejącą kiedyś w naszym regionie szkołę, jedną z najwyżej położonych w Polsce. Wydarzenie ma być okazją do połączenia kilku światów – świata mieszkańców górskich przysiółków, świata, który poprzez swoją twórczość i życie stworzyła Maria Kownacka oraz świata Witolda Chomicza, profesora w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, autora ilustracji do pierwszego wydania książki.

 

Obecnie wszystkie miejsca na to wydarzenie są zarezerwowane. Możliwy jest zapis na listę rezerwową pod adresem: kontakt@sadeckagf.pl

Załączniki do formularza:

Organizator / Partnerzy:

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Patronat Honorowy: Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego