Cykliczny konkurs fotograficzny odbywający się za pośrednictwem portalu społecznościowego „Facebook”. Aby wziąć udział w konkursie należy dołączyć do naszej grupy, a następnie dodać zdjęcie z hasztagiem #FOTMSC2022. Każdy, kolejny konkurs opatrzony jest nowym wiodącym tematem zagadnienia.

Aktualnym tematem czerwca jest „wolność”.

Regulamin i definicje konkursu:

§1

Organizatorem cyklicznego konkursu jest Stowarzyszenie „Manufaktura Inicjatyw Twórczych” z siedzibą w Nowym Sączu.

§2

Konkurs odbywa się za pośrednictwem portalu społecznościowego „Facebook”, jednocześnie promocja konkursu nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana ani przeprowadzana przez dany serwis.

§3

Udział w konkursie jest otwarty dla wszystkich członków grupy społecznościowej, z wyłączeniem osób zrzeszonych w Stowarzyszeniu „Manufaktura Inicjatyw Twórczych”.

§4

Konkurs odbywa się cyklicznie od maja 2017 roku do odwołania przez organizatorów, za wyjątkiem okresu wakacyjnego.

§5

Każdy uczestnik konkursu może dodać wyłącznie jedną, autorską fotografię w danym miesiącu opatrzoną odpowiednim hasztagiem.

§6

Autor oświadcza, że posiada pełne prawa autorskie do publikowanego zdjęcia, tym samym praca nie narusza praw osób trzecich.

§7

Termin nadsyłania prac upływa ostatniego dnia bieżącego miesiąca. Następnie komisja składająca się z członków Stowarzyszenia „Manufaktura Inicjatyw Twórczych” dokona wyboru 10 najciekawszych prac, z których zostanie wybrana jedna, otrzymując tytuł „Fotografii Miesiąca”.

§8

Zwycięzca konkursu otrzyma dyplom oraz zestaw upominków od partnerów konkursu. Dodatkowo wybrane zdjęcie zostanie opublikowane na portalu sadeczanin.info oraz stronach społecznościowych grupy.

§9

Uczestnik konkursu zezwala na udostępnienie swojej fotografii w celach promocyjnych grupy, tym samym wyraża zgodę na publikacje w lokalnej prasie oraz mediach społecznościowych.

§10

Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu. Wszelkie sprawy nie ujęte w zapisach rozstrzyga organizator konkursu.

 

Pliki do pobrania:

Partnerzy Konkursu:

Organizator Konkursu:

Patronat Medialny: