Miło nam poinformować o nawiązaniu współpracy partnerskiej z TEB Edukacja spółka z o.o. w zakresie popularyzacji fotografii i filmu na rzecz lokalnej młodzieży. 

Celem porozumienia jest m.in. współorganizacja imprez kulturalnych, warsztatów, wykładów i szkoleń z zakresu fotografii, filmu oraz grafiki użytkowej, a także podnoszenie kwalifikacji dzieci i młodzieży  poprzez uświadamianie technologiczne oraz promowanie kultury medialnej.

Wierzymy, że wspólnie możemy zdziałać wiele dobrego dla idei popularyzacji fotografii w naszym regionie, a efekty naszej pracy będą procentować w przyszłości…

Dziękujemy, za zaufanie.