„Światłoczuły” – Film o Wojciechu Migaczu

„Światłoczuły” to film dokumentalny zawierający wypowiedzi ludzi, którzy pamiętali fotografa samouka i konstruktora. Obraz zrealizowało stowarzyszenie na rzecz Badań i Dokumentacji Kultury A Posteriori w Nowym Sączu w koprodukcji z Teatrem im. Juliusza Słowackiego w Krakowie.

Wojciech Migacz żył w latach 1874-1944 we wsi Gostwica koło Nowego Sącza. Ukończył Cesarsko-Królewską Szkołę Przemysłu Drzewnego w Zakopanem, w której uzyskał specjalność tokarza i snycerza. Badacze jego życia twierdzą, że pasją do fotografii zaraził się właśnie podczas edukacji w Zakopanem.

W zbiorach Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu znajdują się fotografie autorstwa Migacza, głównie ślubne i pogrzebowe oraz indywidualne portrety. Migacz dokumentował również życie Lachów sądeckich. Na szklanych odbitkach można oglądać całoroczny cykl zajęć rolniczych i różne prace w gospodarstwie, a także spotkania towarzyskie i rodzinne, wesela, obrzędy świąteczne oraz przedstawienia teatralne. W zbiorze Migacza dominują pamiątkowe fotografie rodzinne i zbiorowe. Odzwierciedlają one więź rodzinną i wiejską.

W końcu lat dwudziestych ub. w. Migacz zajął się ujęciami reporterskimi. Sfotografował np. przejazd Wincentego Witosa oraz procesję z obrazem Przemienienia Pańskiego w Nowym Sączu. Cenną fotografią Migacza jest panorama Starego Sącza i jego okolicy, składająca się z sześciu połączonych zdjęć wykonanych w 1915 r.